Logg inn
 
Sj°fartsmedisin
tirsdag 17. juli 2007

Sjøfartsmedisin er et særegent område innen medisinen som omfatter alle medisinske forhold som angår de som har sitt arbeide på havet. Fagområdet er utfordrende å definere da det omfatter deler av en rekke andre etablerte spesialiteter og slett ikke lar seg enkelt plassere i kjente kategorier. Almenmedisin er selvfølgelig sentralt, men arbeidsmedisin er også vesentlig. I tillegg er en rekke andre spesialiteter sentrale; akuttmedisin, dermatologi, psykiatri, infeksjonsmedisin, reise- og tropemedisin samt ekstremmedisin og ikke minst samfunnsmedisin og hygiene.

De fleste er ukjent med at forhistorien til internasjonalt medisinsk samarbeide skriver seg fra de internasjonale medisinske konferanser innen sjøfartsmedisinen på 1800-tallet. Verdens Helseorganisasjon kan henføre sin tilblivelse til denne historien.

Jeg har lenge arbeidet med fagfeltet og du kan lese mer om sjøfartsmedisinen her.

 
< Forrige   Neste >