Logg inn
 
Sj°fartsmedisin

Norge er verdens tredje største sjøfartsnasjon efter eiet tonnasje. I nasjonens identitetsetablering på 1800-tallet var det den selveiende odelsbonden som ble ikonet. Imidlertid er det sjøen og havet som har vært levevei, arbeidssted og eksistensgrunnlag. Sjømannen og fiskeren som kulturbærer er imidlertid sterkt underfokusert. 

Innen sjøfarten er sjøfarts- og marinemedisin en spesiell nisje. Siden 1997 har jeg vært president i Norsk Forening for Maritim Medisin. Foreningen er en spesialforening i Legeforeningen. Foreningen arbeider for å fremme fagområdet i Norge.

I 1997 hadde vi ingen professor i sjøfartsmedisin? I 1997 hadde vi intet nasjonalt kompetansesenter for Sjøfartsmedisin? Sjøfartsnasjonen Norge har lite å skryte av. I dag har vi både fått en professor i faget og et nasjonalt kompetansesenter - Norsk Senter for Maritim Medisin

Mer om sjøfartsmedisin 

  • Jeg har i mange år hatt praksis som sjømannslege på Volvat Medisinske Senter Bergen, men stengte min praksis i 2013. 
  • Jeg tar oppdrag som konsulent innen fagfeltet. 
  • Jeg har holdt en rekke foredrag innen fagfeltet, bl.a. på Haugesundskonferansen, Oslo Militære Samfund, Det Medicinske Selskab i Bergen, mm.
  • Jeg har siden 1997 vært redaktør for nyhetsbrevet DoCumentum Navale. Hvis du kikker på de mange årganger får du et innblikk i arbeidet som er utført gjennom de siste 20 årene.
  • I 2006 skrev jeg en artikkel i Tidsskrift for den Norske Lægeforening om sjøfartsmedisin. Artikkelen kan  du laste ned i pdf format her.
  • En artikkel om Norsk Forening for Sjøfartsmedisin publisert i Tidsskrift for den Norske Lægeforening i 2003 du laste ned i pdf format her.
  • Flere artikler kan du finne i arkivet