Logg inn
 
Marinesanitet

Som sjef for Saniteten i Sjøforsvaret hadde jeg ansvar for sanitetstjenesten i Sjøforsvaret fra 2000 til 2014. Min interesse for marinen har min far mye av ansvaret for. Han jobbet på Haakonsvern og jeg ble "flasket opp" i marinen. Interessen ble ikke mindre da jeg tjenestegjorde som skipslege på Oslo-klasse fregatt på 80-tallet. I 1993 fikk jeg jobb som medisinsk hovedlærer i Sjøforsvaret og fikk anledning til å arbeide for at sanitetsundervisningen ble forbedret. Marinemedisin er et interessant og utfordrende fagområde og jeg har hatt gleden av å kurse og forberede sanitetsassistenter, marineleger og mange andre til deres viktige tjeneste ombord.  

I mange år har jeg samlet informasjon og skrevet om sanitetens historie i Marinen. Få kjenner til at Danmark-Norge hadde en av Europas større mariner i gamle dager (deri ligger jo bakgrunnen for flåteranet i 1807). Mye er skrevet om denne selv om det meste er skrevet i Danmark, men lite og neste ingen ting er skrevet om saniteten. Hvis man er på jakt efter en nisje er dette så absolutt en. Jeg holder stadig foredrag om emnet, men lite er klart for publisering ennu. 

Mer informasjon om marinesanitet kan du finne herunder 

  1. Saniteten i Sjøforsvarets nettsider
  2. Navalmedisinsk Bodstikke - marinesanitetens nyhetsbrev - har jeg redigert i mange år. Alle utgitte numre kan du lese her.
  3. Marinens Sanitetsoffisersforening ble etablert i 1925 og reetablert i 2006. Foreningen tar sikte på å etablere et nettverk for stadig tjenestegjørende og tidligere sanitetsoffiserer i Sjøforsvaret. Foreningen er en faggruppe i Sjømilitære Samfund. Ta en kikk på foreningens nettside
  4. Saniteten i Sjøforsvaret utgir en skriftserie som du kan laste ned her. Jeg har forfattet en artikkel om en av mine forgjengere med tittel Enda en folkefiende om Harald Engelsen og blyforgiftningssaken i Horten.
  5. Sammen med Aksel Ongre har jeg skrevet en artikkel om Tuberkulose i Den Kongelige Norske Marine under krigen. Den kan du lese her
  6. Flere artikler kan du finne i arkivet.