Logg inn
 
Genealogi

Slektsforskning har efterhvert blitt en lidenskap. Inspirasjonen kom fra min mor som da hun døde i 1982 efterlot en stor mengde slektspapirer. Hun husket og fortalte meg menge fascinerende historier fra slektene Knudtzon og Sommerfelt og huset var fullt av gjenstander som alle hadde sin historie.

Som en uforbederlig datafreak har jeg gjort alt mitt slektsarbeide på data. Jeg kjøpte min første PC i 1982 - det var på den tiden PCen ble oppfunnet. Jeg har i mange år benyttet programmet Familiy History System til slektsforskningen. Det var et meget robust og effektivt program, men det var programmert i DOS og klarte aldri helt overgangen til Windows. Til slutt måtte vi flytte over til et nytt program. Valget falt på he Master Geneologist som er et udmerket program, men konverteringen skapte mange tusen feil som måtte rettes manuelt. 

Slektsstudiene har jeg gjort sammenmed min søster, Siri Pettersen Strandenes,  og vi har fått uvurderlig hjelp fra svært mange i slekten - ingen nevnt, ingen glemt.

Min kone, Sigrund Grindheim, som døde så alt for ung i 2005 ble også bitt av basillen og kastet seg over slekten Grindheim. Hun arvet mye stoff fra onkel Josef og oversikten over Grindheimslekten har efterhvert blitt ganske god den også.  

På disse sidene finner du en del informasjon omkring slektene Sommerfelt, Knudtzon, Pettersen og Grindheim.  Jeg vil sette stor pris på innspill, korreksjoner og kommentarer itl arbeidet.

Sommerfelt

Stamfar for den norske gren var Jørgen Jørgensøn Sommerfeldts (1544-1618) . Han sønn ble prest i Vardal.

  • En litt mindre foreløpig utgave av Jørgen Jørgensøn Sommerfeldts (1544-1618) er lagt ut her (2014). Kommentarer og korreksjoner mottages. 
  • Skipsbygningsinspektør i Marinen, Håkon Adelsten Sommerfeldt (1811-1888), utgav i 1856 Lærebok i praktisk skipsbyggeri. Her kan du se en faksimile av forsiden. Han har også skrevet opptengelser fra sitt liv som du kan laste ned her. Hans mest berømte konstuksjon var "Kong Sverre" fra 1860. Les mer om "Kong Sverre" her.
  • Let i arkivet

Knudtzon

Knudzonslekten kom fra Brestedt i Schleswig-Holsten i andre halvdel av 1700-tallet. Det var brødrene Hans Carl Knudtzon og Nicolay Hinrich Knudtzon som kom til landet, henholdsvis til Trondhjem og Kristiansund. Vi har utgitt en bok om slekten - Nicolai Knudsen, 1698-1785, hans descendenter og ascendenter. Den første utgaven kom i 1993.  

Jeg arbeider stadig med en ny versjon av slektsboken og er takknemmelige for innspill. Den siste utgaven har hele 3017 efterkommere efter vår stamfar. Forrige utgave hadde 1619 efterkommere. Dels har det tilkommet flere medlemmer i slekten og dels har vi lykkes i å komplettere listen.     

Slektsstevne 

2010-07-30 ble det arrangert et slektstreff i Trondhjem med besøk på Lillegården,   Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum med omvisning i utstillingen "Trondhjems Gullalder 1750 - 1850 " av museets direktør Jan-Lauritz Opstad og foredrag av Hans Jørgen Knudtzon, Odd W. Williamsen og Jan-Lauritz Opstad. Vi besøkte Stiftsgården og Vitenskapsmuseet med besøk i Broder Knudtzon´s bibliotek på Vitenskapsmuseet og foredrag av sjefsbibliotekar Stein Olle Johansen. Vi hadde en festmiddag for alle detagerne. Det var vel 80 deltagere. 

2012-09-07 ble det arrangert et slektstreff i Kristiansund med besøk på Knudtsonlunden på Frei og Knudtondalen samt byvandring. På  Knudtsonlunden var det foredrag om slekten av Odd Williamsen. Om Knudtzon i Kristiansund. En oversikt; Siri Pettersen Strandenes. Norsk klippfiskhandel; Tor Larsen, Nordmøre historielag: Knudtzon og arbeidsfolket Vi fikk omvisning på Klippfiskmuseet og Lossiusgården. En uforglemmelig forestilling med Donna Bacalao og festmiddag på restauranten Smia  med foredrag av Per Arne Westavik om Slaget på Christiansunds Red i 1808, for bare å nevne litt. Det var vel 50 deltagere.   

Ressurser

Pettersen

Slekten kommer fra Telemark og Sverige. Jeg har ikke lagt ut noen elektronisk utgave ennu.

Gjerdeslekten

Min kone, Sigrund, arbeidet med en slektsbok for Gjerdeslekten. Boken kom i to utgaver, den siste ble trykket i 2004. I tillegg la hun ut en del informasjon på nettet. Jeg har foreløpig flyttet noe av informasjonen hit.  Efter at hun døde har jeg tatt over arbeidet. En ny utgave er under utarbeidelse.  

Jeg har opprettet en katalog for billeder fra slekten.    

Slektsstevne 

Den 13 april 2013 ble det arrangert et velykket slektsstevne på Hotell Brakanes i Ulvik. Da hadde det gått nesten en generasjon siden forrige gang. Det ble tatt mye billeder, noen er lagt ut under arkfanen Galleri / Gridheim. Jeg har fått inn mange korreksjoner og tilføyelser til slektsboken som skal komme ut i tredje utgave så snart alle innspille og billeder er innkommet til meg.    

Ressurser   

h2 ∓