Logg inn
 
Nyheter
Sj°fartsmedisin
tirsdag 17. juli 2007

Sjøfartsmedisin er et særegent område innen medisinen som omfatter alle medisinske forhold som angår de som har sitt arbeide på havet. Fagområdet er utfordrende å definere da det omfatter deler av en rekke andre etablerte spesialiteter og slett ikke lar seg enkelt plassere i kjente kategorier. Almenmedisin er selvfølgelig sentralt, men arbeidsmedisin er også vesentlig. I tillegg er en rekke andre spesialiteter sentrale; akuttmedisin, dermatologi, psykiatri, infeksjonsmedisin, reise- og tropemedisin samt ekstremmedisin og ikke minst samfunnsmedisin og hygiene.

De fleste er ukjent med at forhistorien til internasjonalt medisinsk samarbeide skriver seg fra de internasjonale medisinske konferanser innen sjøfartsmedisinen på 1800-tallet. Verdens Helseorganisasjon kan henføre sin tilblivelse til denne historien.

Jeg har lenge arbeidet med fagfeltet og du kan lese mer om sjøfartsmedisinen her.

 
Saniteten i Sj°forsvaret
tirsdag 17. juli 2007

“Jeg elsker Marinen over alle Ting i denne Verden, jeg vilde me leve og dø under Splitflaget, og jeg anser den Tid, jeg har faaet tjene derunder, for min lykkeligste. Jeg vilde heller tjene i den dårligsteste Post i Marinen end i hvilken som helst anden Stilling. - Jeg har flakket meget om i Verden og seet andre Folks Søgutter, men jeg har aldrig seet Magen til vore egne Søfolk.”

Disse linjer skrev en av mine forgjengere - Oscar Tybring - som marinelege i 1893. Han er også kjent som Redningsselskapets grunnlegger. Jeg vil gjøre hans ord til mine og min interesse for marinen ble vekket da jeg som liten gutt vokste opp på Haakonsvern og kunne la meg fascinere av livet på basen og ombord. Senere har interesen blitt til jobb og siden 1993 har jeg hatt mye av mitt virke i Sjøforsvaret. Hvis du vil vil lese mer om marinesaniteten i dag og ikke minst - dens historie - kan du finne mer her.

 
Genealogi
tirsdag 17. juli 2007

Hvorfor skulle noen være interessert i slektsforskning? Er ikke fokus på slektenes gang en fornektelse av fremtiden og en utidig måte å møte fremtiden med ryggen til? Svaret er - efter min oppfatning - snarere tvert imot. Kjennskap til fortiden er tvert imot et verktøy til å erkjenne dagens virkelighet og gir et godt grunnlag for å håndtere fremtidens utfordringer. Kjennskap til historien kan muliggjøre erfaringslæring - forhåpentligvis også fra andres erfaringer - og dessuten er inneholder uttrykket "intet nytt under solen" større meningsinnhold enn mange erkjenner.

Hvorom allting er - slektsforskning har i alle fall gitt meg mye glede og - påstår jeg - større innsikt og ydmykhet i mitt daglige virke. Vil du lese mer om resultetene av mitt genealogiske arbeide kan du se her

 
<< Start < Forrige 1 2 Neste > Slutt >>

Resultat 12 - 14 av 14